Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. П. Миколаєць

Знайдено документів: 6

№ 1, 2019

А. П. Миколаєцькандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕХАНІЗМ МІЖСЕКТОРНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. P. MykolaietsCandidate of science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

MECHANISM OF INTER-SECTORAL SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 4, 2018

А. П. Миколаєцьк. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ НОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

A. MikolaetsPh.D., lecturer Interregional Academy of Personnel Management

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF NEW CIVILIZATION AND NATIONAL CHALLENGES

№ 3, 2018

А. П. Миколаєцьк. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

A. MikolaetsPh.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

PECULIARITIES OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND PUBLICITY IN THE CONDITIONS OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 2, 2018

А. П. Миколаєцьк. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

A. MikolaetsPh.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE CONCEPT OF CIVIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF DEMOCRACY

№ 12, 2016

А. П. Миколаєцьздобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anatoly Petrovich Mykolayetsapplicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TAX CONTROL: THEORETICAL PRINCIPLES AND PRACTICE OF ECONOMIC REFORM UNDER UKRAINE

№ 11, 2015

А. П. Миколаєцьздобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Anatoly Petrovich Mykolayetsapplicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

FEATURES AND MECHANISM OF CONTROL OF CUSTOMS IN UKRAINE FINANCIAL CONTROL

ТОВ "ДКС Центр"