Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. П. Лелеченко

Знайдено документів: 7

№ 12, 2019

А. П. Лелеченкок. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. LelechenkoPhD in Public Administration, associate professor, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

APPROACHES FOR THE FORMATION OF A REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY IN THE EUROPEAN UNION

№ 11, 2018

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАСАДНИЧІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА БАЗОВІ ДОКУМЕНТИ

A. LelechenkoCandidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

FUNDAMENTAL FOUNDATIONS OF BALANCED DEVELOPMENT REGIONAL POLICY: BACKGROUND HISTORY AND BASIC DOCUMENTS

№ 12, 2017

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ “СТАЛИЙ РОЗВИТОК”

A. LelechenkoCandidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

PHENOMENON OF THE “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

№ 12, 2016

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. LelechenkoCandidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

THE MAIN DETERMINANTS OF DETERMINING THE ESSENCE OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

№ 10, 2015

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління. місцевого самоврядування та управління містом,Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. LelechenkoCandidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE REGIONAL POLICY

№ 4, 2011

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

№ 3, 2011

А. П. Лелеченкок. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

ТОВ "ДКС Центр"