Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. О. Надежденко

Знайдено документів: 5

№ 11, 2019

А. О. Надежденкок. н. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адмініструванняМаріупольського державного університетуД. В. Оробченкомагістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Маріупольського державного університетуВ. С. Надежденкоздобувач вищої освіти спеціальності «Право. Право»,Маріупольського державного університету

СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

A. A. NadezhdenkoCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State UniversityD. V. OrobchenkoMaster\'s Degree in Public management and administration, Mariupol State UniversityV. S. NadezhdenkoApplicant for higher education in Law, Mariupol State University

ESSENCE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS

№ 12, 2018

А. О. Надежденкок. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. МаріупольC. А. Швецьмагістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЬ)

A. A. NadezhdenkoCandidate of Science in Public Administration,Associate Professor Department of Public management and Administration,Mariupol State University, MariupolS. A. Shvetsmaster, Mariupol State University, Mariupol

IMPLEMENTATION OF SOCIAL-ACTIVE STRATEGY OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES (BY THE EXAMPLE OF CITY MARIUPOL)

№ 11, 2018

А. О. Надежденкок. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. МаріупольТ. В. Папушмагістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

A. A. NadezhdenkoCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University, MariupolT. V. Papushmaster, Mariupol State University, Mariupol

SPECIFIC QUESTIONS OF STATUS AND AUTHORITIES OF THE CITY COUNCIL'S DEPUTY

№ 6, 2016

А. О. Надежденкок. держ. упр, завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, Маріупольський державний університет, м. МаріупольН. О. Чечетамагістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

A. A. NadezhdenkoCandidate of Science in Public Administration, Chief of Department of Rational Use of Natural Resources and Environment Protection Chair, Mariupol State University, MariupolN. O. Chechetamaster, Mariupol State University, Mariupol, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

ЕCOLOGICAL POLICY OF UKRAINE (ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS)

№ 6, 2012

А. О. Надежденкоздобувач Донецького державного університету управління

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

ТОВ "ДКС Центр"