Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. О. Касич

Знайдено документів: 2

№ 2, 2020

А. О. Касичд. е .н., проф.,завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайнуO. O. Підкуйкок.н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайнуА. В. Терещенкостудентка кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайнуВ. О. Тимошенкостудент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

А. KasychDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,Kyiv National University of Technology and DesignO. PidkuykoPhD in Public Administration, Associate Professor of Management Department,Kyiv National University of Technology and DesignA. Tereshchenkostudent of Management Department,Kyiv National University of Technology and DesignV. Tymoshenkostudent of Management Department,Kyiv National University of Technology and Design

CURRENT PROBLEMS OF STATE REGULATION OF THE LAND MARKET IN UKRAINE

№ 2, 2017

С. М. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. О. Касичд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM) В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Svitlana BondarenkoCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, KyivAlla KasichDoctor of Economic Sciences, Professor, head of the of Department Of Management Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

USING THE CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) IN LOCAL SELF-GOVERNMENT AGENCIES

ТОВ "ДКС Центр"