Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. М. Говорущак

Знайдено документів: 1

№ 9, 2014

О. В. ЄвсюковаКандидат наук з державного управління. Завідувач відділом міжнародних зв’язків та організаційної роботи, співдиректор Україно - польського інституту управління Академії муніципального управлінняА. М. ГоворущакCтудент факультету менеджменту Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ГАЛУЗЗЮ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

O. V. EvsukovaPhD in Public Administration. Head of Department of International Relations and organizational work, co-director of the Ukraine - Polish Institute of Management Academy of Municipal ManagementA.M. Hovorushchakstudent of the Academy of Management Municipal Management

STATE REGULATION OF THE TRANSPORT SECTOR AS PART OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ТОВ "ДКС Центр"