Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. М. Гаврилюк

Знайдено документів: 5

№ 4, 2020

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. НavryliukPhD in Public Administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business,Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

SOCIO-HUMANISTIC PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM IN UKRAINE

№ 7, 2016

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент,доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

КІНОТУРИЗМ В УКРАЇНІ: НЕРЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКОВИХ ЛОКАЦІЙ

A. M. HavryliukCandidate of Public Administration, assistant professor, PhD. Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

FILM OF TOURISM IN UKRAINE: UNREALIZED POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF ICONIC LOCATIONS

№ 4, 2015

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївК. О. Данникмагістрант, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

СУВЕНІРНИЙ БРЕНДИНГ В УКРАЇНІ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕТНОТУРИСТИЧНОЇ ПРОМОЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

A. M. HavryliukPhD in public administration, associate professor, assistant professor of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, KyivK. O. Dannykundergraduate, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

SOUVENIR BRANDING IN UKRAINE AS A MARKETING TOOL TOURISM PROMOTION TERRITORY

№ 3, 2014

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університеткультури і мистецтв

МАРКЕТИНГОВА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

A. M. НavryliukCandidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

A MARKETING PARADIGM OF THE PUBLIC REGULATIONS OF TOURIST INDUSTRY IS IN UKRAINE

№ 12, 2013

А. М. Гаврилюкк. н. держ.упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ СТВОРЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДА УКРАЇНИ

A. M. НavryliukCandidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

GOVERNMENT MARKETING OF CREATION AND PROMOTION OF THE TOURISM BRAND OF UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"