Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. Л. Помаза-Пономаренко

Знайдено документів: 3

№ 10, 2016

А. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України

АДМІНІСТРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ЯК ФУНКЦІОНАЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

A. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in public administration, senior scientific employee, National university of civil protection of Ukraine

ADMINISTRATION AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS FUNCTIONALS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 2, 2016

В. В. Глухак. держ. упр., науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту УкраїниА. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

V. V. GlukhaPhD in public administration, researcher of the research department on problems of management in the field of civil protection, National university of civil protection of UkraineA. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

REGULATORY SUPPORT OF THE STATE ADMINISTRATION OF LIFE SAFETY FIELD

№ 3, 2015

А. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

A. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

APPROACHES TO FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE REGIONAL SECURITY

ТОВ "ДКС Центр"