Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Соколов

Знайдено документів: 5

№ 4, 2014

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. V. Sokolovcandidate of sciences in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

CURRENT APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 3, 2014

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ЯК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

A. V. Sokolovcandidate of sciences in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

FUNCTIONS OF EXECUTIVE POWER AND FEATURES AS AVAILABLE PUBLIC SERVICES

№ 2, 2013

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

СПЕЦИФІКА СЕРВІСНОГО ХАРАКТЕРУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

№ 1, 2013

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ «СЕРВІСНОЇ» ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

№ 4, 2009

А. В. Соколовздобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВ "ДКС Центр"