Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Петриків

Знайдено документів: 1

№ 6, 2014

А. В. Петриківк. держ. упр., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

A. V. PetrykivСandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

CURRENT TRENDS AND WAYS TO IMPROVE THE OPERATION EFFICIENCY OF LOCAL BORROWING IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"