Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Ліпінська

Знайдено документів: 2

№ 7, 2017

А. В. Ліпінськак. п. н., доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, КНУКіМ, м. Київ

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. V. LipinskaCandidate of Pedagogic science, assistant professor, assistant professor of the Information, Library and Archive Studies Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

STUDY OF METHODS OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITY FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMENTATION SCIENCE AND INFORMATIONAL ACTIVITY

№ 10, 2015

А. В. Ліпінськак. п. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності КНУКіМ, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. V. LipinskaCandidate of Pedagogic science, assistant professor of the Records Management and Information Activity  Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT PUBLIC ADMINISTRATION

ТОВ "ДКС Центр"