Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. А. Штепа

Знайдено документів: 1

№ 6, 2016

І. О. Кульчійкандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. А. Штепастудентка 4 курсу гуманітарного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Inna KulchiyPhD in public administration, associate professor, associate professor of the department of public administration and law in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk university, PoltavaAlla ShtepaThe student of the fourth year of Humanitarian department in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk university, Poltava

THE FORMATION AND ADVANCEMENT OF LOCAL AUTHORITY: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES

ТОВ "ДКС Центр"