Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. А. Константінова

Знайдено документів: 1

№ 4, 2014

Г. О. Сабадошк. е. н, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім.Вадима ГетьманаА. А. Константіновастудентка 4 курсу факультету економіки та управління, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

АДМІНІСТАРТИВНО-ДЕРЖАВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

G. A. Sabadoshk. e. n, lecturer department of macroeconomics and public administration, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanA. А. Konstantinova4th year student of the Faculty of Economics and Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ADMINISTRATIVE STATE MANAGEMENT AS A TOOL FOR REORGANIZATION OF STATE STAFFING

ТОВ "ДКС Центр"