Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. І. Машко

Знайдено документів: 1

№ 8, 2014

А. І. Машкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільО. Р. Квасовськийк. е. н., доцент, заступник директора навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

A. I. MashkoPh.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, TernopilA. R. KvasovskyyPh.D. in Economics, Deputy Director of the research institute of innovative educational technologies, Department of Finances of the Managerial Subjects and Insurance Department, Ternopil National Economy University, Ternopil

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF THE BUDGET DEFICIT

ТОВ "ДКС Центр"