Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. Я. Погрібний

Знайдено документів: 2

№ 6, 2013

І. Я. Погрібнийд. е. н., зав кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ З СФЕР ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА - ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ)

I. Ya. Pogribniyd. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

SEPARATE FEATURES OF AUDIT ARE AT INTRODUCTION OF INVESTMENT PROJECTS (ON THE EXAMPLE OF ONE OF SPHERES OF ZHITLOVO-KOMUNAL'NOGO ECONOMY - HANDLING HARD DOMESTIC WASTES)

№ 1, 2013

І. Я. Погрібнийд. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університетуО. К. Тімофеєвк. е. н., директор інжинірингово-фінансова компанія «ЕТІС»

СТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ТАРИФІКАЦІЇ, ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ТОВ "ДКС Центр"