Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. С. Бандура

Знайдено документів: 1

№ 11, 2014

І. С. Бандурааспірант Академії муніципального управління, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

I. S. Banduraa graduate student of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

EVOLUTION OF THE CONTENTS OF STATE SOCIAL POLICY

ТОВ "ДКС Центр"