Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. П. Приходько

Знайдено документів: 3

№ 8, 2018

Ю. О. Литвинд. держ. управління,генеральний директор ТВД «РУСЬ», Золотоніський район, Черкаська областьІ. П. Приходькод. держ. управління, професор,завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗВО: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

Yu. O. Lytvyndoctor of public administration,CEO of "RUS" TVD, Zolotonosha District, Cherkassy RegionI. P. Prikhodkodoctor of public administration, professor head of the department of accounting,taxation and management of financial and economic security,Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF IMPROVING INNOVATIVE DEVELOPMENT: CLUSTER APPROACH

№ 4, 2018

Ю. О. Литвинд. держ. управління, генеральний директор ТВД «РУСЬ», Золотоніський район, Черкаська областьІ. П. Приходькод. держ. управління, професор,завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Yu. O. Lytvyndoctor of public administration,CEO of "RUS" TVD, Zolotonosha District, Cherkassy RegionI. P. Prikhodkodoctor of public administration, professor head of the department of accounting, taxation and management of financial and economic security,Dnipro State Agrarian and Economic University

BACKGROUND OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

№ 7, 2010

І. П. Приходькок.е.н., доц., докторант, РВПС України НАН України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ТОВ "ДКС Центр"