Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. П. Динник

Знайдено документів: 1

№ 9, 2017

І. П. ДинникАспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

I. P. Dynnykpostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

ТОВ "ДКС Центр"