Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. О. Драган

Знайдено документів: 8

№ 12, 2018

І. О. Драгандоктор наук з державного управління, старший науковий співробітник,Житомирський державний технологічний університетА. В. ДубовикМіжрегіональна академія управління персоналом

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. О. Dragandoctor of science in public administrationZhytomyr State Technological UniversityA. V. DubovikInterregional Academy of Personnel Management

STRUCTURE OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

№ 5, 2018

І. О. ДраганПрофесор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету, д. держ. упр, с. н. с.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

I. O. Dragan

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

№ 4, 2014

І. О. Драганзавідувач кафедри адміністративного менеджменту Академії муніципального управління, д. держ. упр., проф.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ

I. O. DraganHead of chair administrative management, The Academy of municipal administration, doctor of sciences of public administration, associate professor

THE FOREIGN PRACTICE ORGANIZATION PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES TO THE PUBLIC AUTHORITIES

№ 3, 2014

І. О. Драганзавідувач кафедри адміністративного менеджменту Академії муніципального управління, д. держ. упр., проф.

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДОЮ

I. O. DraganHead of chair administrative management, The Academy of municipal administration, doctor of sciences of public administration, associate professor

ASSESSMENT OF QUALITY OF SERVICES PROVIDED IN THE CONTEXT OF IMPROVEMENT MECHANISM OF RELATIONSHIP GOVERNMENT AND COMMUNITY

№ 1, 2013

І. О. Драганд. держ. упр., с. н. с., професор кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

№ 11, 2011

І. О. Драганд.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

КOНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕPЖАВНOГO УПPАВЛIННЯ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНИМ ГOСПOДАPСТВOМ

№ 10, 2011

І. О. Драганд.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕPЖАВНOГO УПPАВЛIННЯ POЗВИТКOМ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНOГO ГOСПOДАPСТВА В УМOВАХ СУСПIЛЬНOЇ ТPАНСФOPМАЦIЇ

№ 10, 2010

І. О. ДраганДокторант НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ УМОВ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

ТОВ "ДКС Центр"