Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. О. Дегтярьова

Знайдено документів: 1

№ 5, 2016

І. О. Дегтярьовак. філол. н., докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ КАР'ЄРИ В УКРАЇНІ

I. O. DegtyarevaCandidate of Philology, Doctoral student rights and European integration of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

REGULATORY FRAMEWORK AND INSTITUTIONAL CONDITIONS OF ACADEMIC CAREER IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"