Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. М. Мажак

Знайдено документів: 2

№ 12, 2013

І. М. Мажакк. соц. н., докторантка кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

I. M. MazhakPhD in Sociology, post-doctoral student of Public Health Administration Department, The National Academy of Public Administration, Kyiv

CATEGORIAL-CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE STUDY OF HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION OF UKRAINE

№ 7, 2013

І. М. Мажакк. соц. н., ст. викладач Школи охорони здоров’я, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

I. M. MazhakPhD in Sociology, Senior Lecturer of School of Public Health, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

TARGETED PROGRAMS IN IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF CANCER CONTROL AND PREVENTION

ТОВ "ДКС Центр"