Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. М. Грищенко

Знайдено документів: 5

№ 1, 2019

І. М. Грищенкодоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Iryna GryshchenkoDoctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

ANALYSIS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF RURAL DEVELOPMENT

№ 5, 2018

І. М. Грищенкодоктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Iryna GryshchenkoDoctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT REGIONAL DEVELOPMENT

№ 4, 2016

І. М. Грищенкок. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. GryshchenkoPhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

ALGORITHM DEVELOPMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

№ 3, 2016

І. М. Грищенкок. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. GryshchenkoPhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

THE SEARCH FOR NEW APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

№ 2, 2016

І. М. Грищенкок. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРУПИ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. GryshchenkoPhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

GROUP APPROACHES TO THE DEFINITION OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

ТОВ "ДКС Центр"