Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Чаплай

Знайдено документів: 3

№ 4, 2018

І. В. Чаплайканд. наук з держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

I. V. ChaplayPhD in Public Administration, PhD student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

WAYS OF OPTIMIZING THE EFFECTIVENESS OF STATE-CIVIL COMMUNICATION IN UKRAINE

№ 8, 2017

І. В. Чаплайканд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

КОМУНІКАЦІЯ В ДЕРЖАВІ ТА СУСПІЛЬСТВІ: ТЕРМІНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ

I. V. ChaplayPhD in Public Administration, Assistant professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

COMMUNICATION IN THE STATE AND SOCIETY: TERMINOLOGY ASPECTS

№ 1, 2015

І. В. Чаплайаспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

I. V. Chaplayaspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PUBLIC SERVICES: BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING AND CLASSIFICATION

ТОВ "ДКС Центр"