Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Рейтерович

Знайдено документів: 3

№ 1, 2019

І. В. Рейтеровичкандидат політичних наук, доцент,доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ GOVERNMENT RELATIONS

I. V. ReiterovychPhD in Political Science, Associate Professor of the Public Policy andPolitical Analysis Chair, National Academy forPublic Administration under the President of Ukraine

THE FEATURES OF THE SUBJECT FIELD OF GOVERNMENT RELATIONS

№ 5, 2011

І. В. Рейтеровичкандидат політичних наук, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНИХ ГРУП ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

№ 4, 2011

І. В. Рейтеровичкандидат політичних наук, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України

РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА  ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ТОВ "ДКС Центр"