Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. І. Черленяк

Знайдено документів: 1

№ 10, 2015

В. М. Герзаничк. е. н., доцент, викладач кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет, м. УжгородІ. І. Черленякд. н. з держ. упр., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту Ужгородський національний університет, м. УжгородВ. М. Бондаренкок. е. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. M. HerzanychPh.D., associate professor, Lecturer of the economic theory Uzhgorod National University, UzhgorodI. I. CherlenyakDoctor of Public Administration, Professor, Head of International Business, Logistics and Management Uzhhorod National University, UzhgorodV. M. BondarenkoPh.D., senior researcher, Associate Professor of International Business, Logistics and Management Uzhgorod National University, Uzhgorod

WAYS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"