Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. І. Ковтуник

Знайдено документів: 1

№ 5, 2016

І. І. Ковтуникк. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

I. I. KovtunykPhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

INTERNATIONAL ACTIVITY AND COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

ТОВ "ДКС Центр"