Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. Г. Карташов

Знайдено документів: 3

№ 5, 2017

Є. Г. Карташовдоктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та психології НАПН України, м. Київ

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

E. KartashovDoctor of Public Administration, Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE SYSTEM OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

№ 4, 2016

Є. Г. Карташовдоктор наук з державного управління, Академія Муніципального управління

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

E. G. KartashovDoctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF REGIONAL ENVIRONMENTAL DEMOCRACY

№ 1, 2015

Є. Г. Карташовкандидат філософських наук

ФОРМУВАННЯ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

E. G. CartashovPhD

FORMATION OF NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPLEMENT NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY IN THE REGIONS

ТОВ "ДКС Центр"