Українською | English

ГОЛОВНА

Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604)


ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ


Index Copernicus (IC) створена в 1999 році в Польщі. Індекс Коперника (IC) являє собою онлайнову базу даних користувачів інформації, в тому числі наукового профілю, а також наукових установ, видань та проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених чи наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Коперника також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Державне управління: удосконалення та розвиток на Index Copernicus


Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Державне управління: удосконалення та розвиток на Google Scholar


Засновники

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

ТОВ `ДКС Центр`


Головний редактор

Кобець А. С.,
д.держ.упр., професор, ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету


Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна


Відділ інформації

Стаднік С. Б.


Відділ реклами

Чурсіна А. М.


Коректор

Пашко О. В.


ISSN 2307-2156

ТОВ "ДКС Центр"