Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 657: 336.1

 

К. В. Шиманська,

к. е. н., доцент, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Х. В. Сінельнікова,

магістрант, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

 

K. V. Shymanska,

Candidate of Science (Economics), Docent, Zhytomyr State Technological University

K. V. Sinelnikova,

Master of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University

 

VAT: EUROPEAN EXPERIENCE

 

У статті розглянуто існуючі підходи до адміністрування ПДВ у Європейському Союзі. Наведено особливості переходу на сплату ПДВ в окремих країнах ЄС. Розглянуто розміри річного обороту компанії, що призводять до необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ. На основі статистичних даних систематизовано ставки ПДВ у країнах ЄС. Здійснено моніторинг величини ПДВ-розривів у країнах ЄС. Проаналізовано та систематизовано заходи, спрямовані на подолання ПДВ-розривів, запропоновані проектною групою у рамках Податкової програми ЄС 2020. На основі аналізу заходів, запропонованих для подолання розривів між нарахованою та фактично сплаченою суб’єктами господарювання до бюджету сумами ПДВ у країнах ЄС, запропоновано конкретні приклади використання цих заходів в Україні.

 

The paper considers existing approaches to the administration of VAT in the European Union. The peculiarities of becoming a payer of VAT in the European Union also were considered. The paper deals with the annual turnover, leading to the need for compulsory registration of VAT payers. The VAT rates in the European Union were systematized. The value of VAT gaps in the EU was tracked. Twenty measures to tackle the VAT gap were analyzed and systemized. It was offered the examples of the measures to cope with VAT GAP in Ukraine.

 

Ключові слова: ПДВ, Європейський Союз, ставки ПДВ, платники ПДВ, податковий розрив з ПДВ, індивідуальний податковий номер.

 

Key words: VAT, European Union, VAT rate, taxpayers, VAT GAP, tax code.

 

 

Постановка проблеми. 27 червня 2014 року Україною була підписана Угода про Асоціацію з ЄС[8]. 16 вересня 2014 року Угода про асоціацію одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом. Значну увагу даний документ приділяє вдосконаленню та розвитку податкової системи України. На сьогоднішній день усі зусилля влади у сфері оподаткування ПДВ покладені на те, щоб максимально наблизити українське законодавство до європейського. Саме тому вважаємо за необхідне детально розглянути, як функціонує система адміністрування ПДВ у країнах ЄС.

Аналіз останніх публікацій. Питанню застосування європейського досвіду адміністрування ПДВ було приділено увагу таких авторів як М.М. Андріяш, С.М. Греца, С.П. Карпенко, Л.Ю. Сисоєва тощо. В своїх дослідженнях автори приділяють увагу здебільшого аспектам адміністрування ПДВ, ставкам ПДВ тощо. Питання подолання розривів ПДВ як в країнах ЄС, так і в Україні не залишається достатньо дослідженим.

Мета дослідження. Метою дослідження є огляд основних тенденцій адміністрування ПДВ в ЄС та визначення можливості застосування конкретних заходів, спрямованих на подолання розривів ПДВ, що були запропоновані Єврокомісією, для України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання ПДВ на рівні Європейського Союзу здійснюється за допомогою Директив про ПДВ.

Платниками ПДВ в ЄС є суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з метою отримання прибутку. Проте у випадку, якщо річний оборот такого суб’єкта не перевищує встановлений ліміт (табл.1), реєстрація платником ПДВ є необов’язковою.

 

Таблиця 1.

Ліміт для обов’язкової реєстрації платником ПДВ у країнах ЄС

№ з/п

Країна

Ліміт для обов’язкової реєстрації  (річний оборот)

1

Іспанія

0

2

Швеція

0

3

Нідерланди

€1,345

4

Данія

DKK 50,000 (€7,000)

5

Бельгія

€15,000

6

Кіпр

€15,600

7

Австрія

€30,000

8

Хорватія

HRK 230,000 (€31,000)

9

Франція

€32,600

10

Литва

€45,000

Джерело: побудовано на основі [4]

 

Взявши для прикладу десять країн ЄС, встановлено, що найбільшим лімітом, що призводить до необхідності реєстрації платником ПДВ, є ліміт, встановлений у Литві - річний оборот суб’єкта господарювання в цій країні має перевищувати 45 тисяч євро. Для порівняння в Австрії такий ліміт становить 30 тисяч євро, Франції – 32 тисячі 600 євро, Бельгії - 15 тисяч євро, Хорватії – 230 тисяч хорватських кун (еквівалентно 31 тисячі євро), на Кіпрі – 15 тисяч 600 євро, у Данії – 50 тисяч датських крон (еквівалентно 7 тисячам євро). Найменший ліміт встановлено у Нідерландах – одна тисяча триста сорок п’ять євро. В таких країнах, як Іспанія та Швеція ліміт для обов’язкової реєстрації платником ПДВ рівний нулю.

З метою реєстрації платником ПДВ суб’єкт господарювання повинен заповнити та подати реєстраційну форму ПДВ, разом із підтверджуючими документами (документ про реєстрацію суб’єкта господарювання; копія Статуту; виписка з реєстру  компаній (як доказ існування) тощо).

Реєстрація платників ПДВ у країнах ЄС передбачає присвоєння кожному суб’єкту індивідуального коду платника ПДВ. Кожна країна має свої особливості формату такого коду (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Формат номеру платника ПДВ у країнах ЄС

№ з/п

Країна

Код країни

Формат номеру платника ПДВ

Вимоги до символів номеру

1

Австрія

АТ

U12345678

9 символів, перший – завжди «U»

2

Бельгія

BE

1234567890

10 символів

Приставка ‘0’, якщо покупець має 9-значний код

3

Хорватія

HR

12345678901

11 символів

4

Кіпр

CY

12345678X

9 символів, останній – завжди літера

5

Данія

DK

12345678

8 символів

6

Франція

FR

12345678901

X1234567890

1X123456789

XX123456789

11 символів, може включати літери (будь-які, крім O та l) в

якості першого або другого; або першого і другого символів.

7

Литва

LT

123456789

123456789012

9 або 12 символів

8

Нідерланди

NL

123456789B01

12 символів, десятий – завжди В

9

Іспанія

ES

X12345678

12345678X

X1234567X

9 символів, включає літери в якості першого або останнього; або першого та останнього символів

10

Швеція

SE

123456789012

12 символів

Джерело: побудовано на основі [2]

 

Як можна побачити з таблиці 2, формат номера платника ПДВ в країнах ЄС є майже уніфікованим. Індивідуальні податкові номери в десятці країн ЄС, відібраних нами для дослідження, відрізняються несуттєво. Основна різниця полягає в кількості символів,  а також в тому, які саме символи використовуються (цифри чи літери).

На рівні ЄС функціонує спеціальна система VIES (VAT information exchange system), призначена для того, щоб суб’єкти господарювання могли перевірити чи підприємства, з якими вони співпрацюють, належним чином зареєстровані платниками ПДВ[6].

Для будь-якої операції, що є об’єктом оподаткування ПДВ у ЄС, компанії повинні виписувати ПДВ-інвойси.

Директивою передбачається застосування стандартної ставки в розмірі мінімум 15 %, а також дозволяється використовувати дві знижені ставки ПДВ, найнижча з яких повинна становити 5% або вище (табл. 3).

 

Таблиця 3.

 Ставки ПДВ в країнах ЄС

№ з/п

Країна

Ставка

Товари/послуги

1

Австрія

20%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

13%

Внутрішні перельоти, квитки на культурні та спортивні заходи, квитки в кіно, виробництво вина

10%

Основні продукти харчування, громадський транспорт, періодичні видання, телебачення тощо

2

Бельгія

21%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

12%

Деякі продукти харчування, продукти енергетичної галузі, соціальне житло

6%

Деякі продукти харчування, водопостачання, перевезення пасажирів, фармацевтичні товари, соціальне житло, дрібний ремонт тощо

3

Хорватія

25%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

13%

Деякі продукти харчування, водопостачання (крім води в пляшках), періодичні видання, квитки на концерти, проживання в готелі тощо

5%

Деякі продукти харчування (включаючи хліб, молоко, молочні суміші), фармацевтичні товари(ліки, прописані лікарем), навчальні посібники, квитки в кіно

4

Кіпр

19%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

9%

Деякі пасажирські перевезення, розміщення в готелі тощо

5%

Основні продукти харчування, водопостачання, газети і періодичні видання, деякий громадський транспорт

5

Данія

25%

Всі оподатковувані товари, послуги

6

Франція

20%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

10%

Деякі продукти харчування, деякі фармацевтичні продукти, громадський транспорт, проживання в готелі тощо.

5,5%

Деякі продукти харчування, водопостачання, медичне обладнання для інвалідів, соціальне житло тощо

2,1%

Деякі фармацевтичні товари, газети і періодичні видання

7

Литва

21%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

9%

Громадський транспорт, газети і періодичні видання, проживання в готелі

5%

Фармацевтичні товари, медичне обладнання для інвалідів

8

Нідерланди

21%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

6%

Продовольчі товари, водопостачання, деякі фармацевтичні товари, проживання в готелі тощо

9

Іспанія

21%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

10%

Деякі продукти харчування, водопостачання, деякі фармацевтичні продукти, громадський транспорт, збір побутових відходів

4%

Деякі продукти харчування, деякі фармацевтичні продукти, деяке медичне обладнання для інвалідів,

деякі газети і періодичні видання, деякі соціальні послуги

10

Швеція

25%

Всі інші оподатковувані товари, послуги

12%

Деякі продукти харчування, розміщення в готелі

6%

Громадський транспорт, газети і періодичні видання тощо

Джерело: побудовано на основі [3]

 

Для оцінювання якості роботи податкових органів тієї чи іншої  країни в ЄС застосовують поняття «VAT GAP», під яким розуміється різниця між сумою податків, які теоретично повинні бути сплачені, та сумою податків, що є фактично сплаченими.

Інформація про ПДВ-розриви в окремих країнах ЄС станом на 2014 р. представлена в табл. 4.

 

Таблиця 4.

Податкові розриви в країнах ЄС

№ з\п

Країна

Податковий розрив, млн. євро

Податковий розрив, % до очікуваного доходу від ПДВ

1

Бельгія

2519

8,39

2

Данія

2709

9,78

3

Іспанія

6214

8,88

4

Франція

24477

14,18

5

Хорватія

510

8,67

6

Литва

1612

36,84

7

Нідерланди

4956

10,40

8

Австрія

2882

10,17

9

Швеція

489

1,24

Джерело: побудовано на основі [5]

 

Недоліки у системі адміністрування ПДВ у ЄС призводять до втрати державами мільйонів євро доходів з ПДВ щороку. Зусилля податкових адміністрацій повинні бути направлені на максимально можливе подолання такого явища як «податковий розрив». Для подолання такого явища Податковою програмою ЄС 2020 було створено проектну групу, яка здійснювала збір інформації, пов’язаної з втратою доходів бюджету через недоотримане ПДВ.

Даною групою було розроблено та опубліковано звіт щодо найбільш важливих показників оцінки ПДВ-розривів для створення доступнішої методології оцінювання такого явища.

Такі заходи можна умовно поділити на три групи (рис. 1).

 

Рис. 1. Заходи, спрямовані на подолання податкових розривів ПДВ

Джерело: побудовано на основі [1]

 

На основі вивчення та аналізу запропонованих заходів можна зробити висновок про те, що заходи першої групи спрямовані на підвищення рівня співробітництва як між країнами ЄС, так і між ЄС і третіми країнами. Такі заходи передбачають створення автоматизованої системи доступу до даних, яка б дозволила виявляти відповідність між даними усіх сторін тієї чи іншої господарської операції. Також  до цієї групи заходів можна віднести співпрацю між правоохоронними органами різних країн з метою подолання такого явища як карусельне шахрайство.

Друга група заходів передбачає вдосконалення роботи податкових органів ЄС. До таких заходів можна віднести використання позитивного досвіду організації роботи податкових органів різних країн. З цією метою країни ЄС сприяли виконанню угоди про мінімальні стандарти якості і оцінки основних функцій податкових органів, засновані на передовій практиці в різних країнах. Також в рамках цієї групи заходів податкові органи різних країн повинні надавати технічну підтримку щодо адміністрування ПДВ, розробляти нові підходи до збору податків шляхом обміну передовим досвідом з приводу нових інструментів подання звітності та проведення перевірок.

Третя група заходів покликана заохотити добровільне дотримання вимог законодавства, тобто спрямована на зміцнення співпраці між бізнесом та податковими органами. З цією метою пропонується підвищити рівень обізнаності громадськості з важливістю сплати податків шляхом, наприклад, шкільних програм, онлайн-тренінгів тощо.

Розрахунок оцінки податкового розриву (Tax Gap) з ПДВ на основі номінального ВВП здійснюється шляхом «очищення» останнього від операцій, які не оподатковуються ПДВ відповідно до чинного законодавства. За даними НДІ фіскальної політики, в Україні розрив між сумами нарахованого та фактично сплаченого ПДВ в 2012 році сягав 25%. Тому застосування заходів, запропонованих для країн ЄС, є актуальним і для нашої держави.

На нашу думку, найбільш підходящим для України може бути застосування наступних заходів:

1. Зміцнення співробітництва з країнами ЄС, використання позитивного досвіду адміністрування ПДВ.

2. Використання новітніх технологій, запропонованих у ЄС, з метою протидії шахрайству у сфері ПДВ.

3. Укладення угод з країнами ЄС та іншими країнами про взаємну допомогу у сплаті ПДВ.

4. Побудова нової системи податкових органів, заснованої на мінімальних стандартах якості, що засновані на практиці передових країн.

5. Створення умов для обміну знаннями з передовими податковими органами країн ЄС.

6. Надання привілеїв добросовісним платникам ПДВ, наприклад, не застосування до них штрафів за подання уточнюючих розрахунків при виправленні самостійно виявлених помилок.

Висновки. Проаналізувавши європейський досвід адміністрування ПДВ, можна зробити висновок про те, що ПДВ у Європейському Союзі і справді можна вважати загальноєвропейським, тобто уніфікованим для усіх країн ЄС. Причиною цьому є необхідність дотримання усіма членами ЄС Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28.11.06 р. «Про загальну систему податку на додану вартість», яка і передбачає гармонізацію ПДВ в усіх країнах ЄС. Проте гармонізація ПДВ в ЄС не тотожна відсутності певних відмінностей, що стосуються процедур адміністрування, а також ставок ПДВ. Ймовірно, що на недоліки в сфері адміністрування ПДВ в кожній з країн ЄС найбільш яскраво вказує розмір податкового розриву з ПДВ в конкретній країні. З метою подолання існуючих недоліків та мінімізації податкового розриву рекомендується використовувати рекомендації, розроблені Єврокомісією для подолання розривів з ПДВ. Такі заходи, на нашу думку, слід взяти до уваги і при регулюванні ПДВ в Україні.

 

Література.

1. 20 measures to tackle the VAT gap [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ taxation/ files/docs/body/ 2016-03_20_measures_en.pdf.

2. EU VAT number formats [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до

ресурсу: http://www.vatlive.com/eu-vat-rules/eu-vat-number-registration/eu-vat-number-formats/.

3. International VAT and GST rates 2016 [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vatlive.com/vat-rates/international-vat-and-gst-rates/.

4. Tax Brochure VAT | 2016 A European Comparison [Електронний ресурс]. –

2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.agn.org/iagn/ AGN_ Shared_Content/Publications/EU/2016VAT.pdf.

5. VAT GAP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https: // ec. europa. eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat gap_en.

6. VIES (VAT Information Exchange System) enquiries [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/ business/vat/eu-vat-rules-topic/vies-vat information-exchange-system enquiries_en.

7. Серебрянський Д. М. Фіскальна ефективність ПДВ в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://advisortax.org/wp-content/ uploads/2016/11/ VAT_.pdf

8. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ eu_ukraine/ association_ agreement/index_uk.htm

 

References.

1. 20 measures to tackle the VAT gap, available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ taxation/ files/docs/body/ 2016-03_20_measures_en.pdf.

2. EU VAT number formats, available at: http://www.vatlive.com/eu-vat-rules/eu-vat-number-registration/eu-vat-number-formats/.

3. International VAT and GST rates 2016 available at:  http://www.vatlive.com/vat-rates/international-vat-and-gst-rates/.

4. Tax Brochure VAT | 2016 A European Comparison, available at: https://www.agn.org/iagn/AGN_Shared_Content/Publications/EU/2016VAT.pdf.

5. VAT GAP, available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat gap_en.

6. VIES (VAT Information Exchange System) enquiries, available at:  https://ec.europa.eu/taxation_customs/ business/vat/eu-vat-rules-topic/vies-vat information-exchange-system enquiries_en.

7. Serebryansky D.M. (2016), Fiscal efficiency of VAT in Ukraine, available at: http://advisortax.org/wp-content/ uploads/2016/11/ VAT_.pdf

8. Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part, available at: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ eu_ukraine/ association_ agreement/index_uk.htm

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"