Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. В. Семеняка

Знайдено документів: 1

№ 5, 2016

Н. О. Шуракандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексуЛ. А. Бурковакандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексуТ. В. Семенякаасистент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. A. Shuracandidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesL. A. Burkovacandidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesT. V. Semenyakaassistant of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

THE NATURE, IMPORTANCE AND CURRENT ISSUES OF TAXATION IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"