Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. М. Валявський

Знайдено документів: 4

№ 2, 2018

С. А. Стасіневичкандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і праваС. М. Валявськийкандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. StasinevychPhD, Associate Professor, Department of Enterprise, Trade and exchange activities Kyiv Cooperative Institute of Business and LawS. ValiavskуiPhD, senior lecturer in business economics and human resource management Poltava National Technical University name Yuriy Kondratuk

ORGANIZATION OF ENERGY EFFICIENT PRODUCTION AS A VECTOR OF BEET SUGAR BRANCH DEVELOPMENT OF UKRAINE

№ 12, 2015

С. М. Валявськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,м. ПолтаваВ. М. Стиценкостудент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

S. N. Valyvskiycandidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of Yuriy KondratukaV. N. StitsehkoStudent of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

COMPETITIVENESS OF THE SUGAR INDUSTRY: PROBLEMS OF ACTIVIZATION OF FOREIGN ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

№ 11, 2015

С. М. Валявськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄС

S. N. Valyvskiycandidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of  Yuriy Kondratuka

QUALITY MANAGEMENT PRODUCTION AT THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S ACCESSION TO THE EU

№ 11, 2014

С. М. Валявськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаЄ. А. Прудкастудентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ

S. N. Valyvskiycandidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of Yuriy KondratukaY. A. PrudkaStudent of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

WORLD MARKET OF SUGAR AND PROSPEKT OF EXPANSION OF EXPORT CAPACITIS OF UKRAINE TENDENCSIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"