Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. Б. Іваницька

Знайдено документів: 5

№ 9, 2015

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. О. Мороховецьстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ

S. B. IvanytskaPhD in Economics, Associate Professor of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. A. Morohovetsstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE OF UKRAINE

№ 11, 2014

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. О. Бенінастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ҐЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

S. B. IvanytskaPhD in Economics, Associate Professor, Enterprise Economy and Human Resource Management Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaM. О. Beninastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ANALYSIS OF GENDER INEQUALITY CURRENT STATE IN THE LABOR MARKET OF UKRAINE

№ 10, 2014

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. B. IvanytskaPhD in Economics, Associate Professor, Enterprise Economy and Human Resource Management Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

REGIONAL YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

№ 11, 2013

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. Р. Клітнастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

№ 10, 2013

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваН. В. Анісовастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. О. Петровастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

S. B. IvanytskaPhD in Economics, Associate Professor of business economics and human resource manage9ment Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaN. V. Anisovastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaA. O. Petrovastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

HUMAN RESOURCES ENTERPRISE: FACTORS OF FORMATION AND USE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"