Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. С. Березовчук

Found documents: 2

№ 11, 2014

О. С. Березовчукмагістрант, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

O. Berezovchukundergraduate, Department of mathematical modeling of economic systems, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

CONCEPTUAL DIAGRAM OF FUNCTIONING OF THE INSURANCE COMPANY AS AN OBJECT OF CONTROL

№ 7, 2013

О. С. Березовчукстудент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ІСНУВАННЯ ВЗАЄМОВИГІДНИХ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ КЛІЄНТА

O. S. BerezovchukStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MATHEMATICAL ANALYSIS OF CONDICIONS FOR EXISTENCE OF MUTUALLY BENEFICIAL INSURANCE CONTRACTS FOR INSURANCE COMPANY AND ITS CLIENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"