Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. О. Коваленко

Found documents: 4

№ 1, 2021

О. А. Шлапакк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. ВінницяО. О. Коваленкок. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

O. ShlapakPhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic relations, Vasyl Stus Donetsk National University, VinnytsiaO. KovalenkoPhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

DIGITAL MANAGEMENT MODEL FOR INTERNATIONAL ENTERPRISES

№ 12, 2016

Н. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Коваленкомагістрант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНФОМАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignO. KovalenkoPh.D student of  Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

INFORMATION SYSTEM AS A CONDITION EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS

№ 6, 2011

О. О. КоваленкоДніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараМ. М. КошевийДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

№ 6, 2010

О. О. Коваленкок.т.н., доцентТ. В. Клопотіймагістрант, Вінницький фінансово-економічний університет

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"