Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. О. Волошенко

Found documents: 2

№ 11, 2016

О. О. Волошенкок. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТВА

O. O. VoloshenkoCandidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF ECOLOGICALLY ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE

№ 4, 2014

О. О. Волошенкоаспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

O. O. Voloshenkopostgraduate, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY ORIENTED DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES ON THE BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"