Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. В. Гончаренко

Found documents: 6

№ 11, 2020

О. В. Гончаренкод. е. н., професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університетЮ. В. Теслюкаспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФУНКЦІОНАЛ БАЗИСНИХ ІНСТИТУТІВ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. HoncharenkoDoctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityYu. TeslyukPostgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

FUNCTIONAL OF BASIC INSTITUTIONS IN PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

№ 12, 2019

О. В. Гончаренкод. е. н., професор, професор кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університетТ. М. Саміликк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університетЮ. В. Теслюкаспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

O. HoncharenkoDoctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of Economics Department, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityТ. SamilykPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityYu. TeslyukPhD student in the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

№ 3, 2016

О. В. Гончаренкод. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. V. Goncharenkodr.sc.(econ.), associate professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INNOVATIVE PRINCIPLES OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

О. В. Гончаренкод. е. н., доцент, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

№ 5, 2014

О. В. Гончаренкок. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Гончаренкок. е. н., доцент, Днепропетровский государственный аграрно-экономический університет

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

O. V. GoncharenkoPhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory and agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRICULTURAL PRODUCTION

№ 3, 2012

О. В. Гончаренкок.е.н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університетК. Є. Лебідьмагістр з Фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університетА. О. Коваленкомагістр з Фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВ

№ 12, 2011

О. В. Гончаренкок.е.н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"