Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Петренко

Знайдено документів: 2

№ 6, 2017

О. І. Петренкок. е. н., доц., доцент кафедри «Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. КиївД. О. Сичковстудент магістратури 2-го курсу спеціальності «Логістика» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЛОГІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ

O. PetrenkoCandidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, KyivD. SychkovMaster's student of the 2nd course of the specialty “Logistics” of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

THE MANAGEMENT WAREHOUSE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF LOGISTICS

№ 5, 2017

О. І. Петренкок. е. н., доц., доцент кафедри «Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. КиївТ. В. Дереповськастудентка магістратури 2-го курсу спеціальності «Логістика» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

O. PetrenkoCandidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, KyivT. DerepovskaMaster's student of the 2nd course of the specialty “Logistics” of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

PROBLEMS OF MULTIMODAL TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"