Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Н. С. Прокопенко

Found documents: 2

№ 12, 2015

Н. С. Прокопенкодоктор економічних наук, професор, зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»І. І. Дудніковадоцент, зав. каф. екології, ПВНЗ «Європейський університет»М. О. Скорикстарший викладач кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРИ РОЗРОБЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Nаtaliya ProkopenkoDoctor of Economics, professor Head of the Finance and banking departament, PHEE "European University"Irina Dudnikovaassociate professor, Head of Ecology departament, PHEE "European University"M. Skoriksenior lecturer of  Economics department, National University of State Tax Service

ECOLOGICAL COMPONENT IN FORMULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM OF AGRICULTURAL SECTOR  IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

№ 12, 2012

Н. С. Прокопенкод. е. н., зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»Ю. І. Швабук. е. н., викладач, ПВНЗ «Буковинський університет»Г. В. Долгааспірантка, ПВНЗ «Європейський університет»

ЗАХОДИ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"