Українською | English

BACKMAIN

You searched for: М. С. Габрель

Found documents: 1

№ 11, 2015

М. С. Габрельк. е. н., старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ

M. S. HabrelPh.D., senior researcher of the department of regional economic policy, SI «Іnstitute of Regіonal Research n.a. M.І. Dolіshniy of the NAS of Ukraine», Lviv

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY OF REGIONS IN THE CONTEXT OF BUSINESS AND GOVERNMENT ACTIVIZATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"