Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Л. Я. Глубіш

Found documents: 2

№ 6, 2017

Л. Я. Глубішк. е. н, доцент, доцент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ЦІННІСНОГО ТА ЦІЛІСНОГО ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СФЕРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. Ya. HlubishPh.D., Assistant Professor, Associate Professor of Technology Management Department, “Lviv Polytechnic” National University

THE INTERDEPENDENCE AND INTERCONDITIONALITY OF WORTH AND AIM APPROACHES ABOUT OF FORMING ECONOMIC EFFECTS OF THE STAKEHOLDERS INTERACTION OF PROVISION SUPPLY SPHERE

№ 8, 2011

Л. Я. Глубішк. е. н., доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА СОБІВАРТІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ЕТАП ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"