Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. П. Снігурська

Знайдено документів: 1

№ 7, 2017

Л. П. Снігурськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник директора департаменту - начальник управління контролю, податків та складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

ОЦІНКА АКТИВІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ЗА МСФЗ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

L. SnigurskaPhD, Assosiated Professor of Accounting and Audit Department, Deputy Head of Department - Head of Control, Tax,  and Reporting Unit of Accounting Department of the National Bank of Ukraine

VALUATION OF ASSETS FOR CREATION OF LOSS ALLOWANCE IN ACCORDANCE WITH IFRS 9 “FINANCIAL INSTRUMENTS”

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"