Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Л. А. Коваль

Found documents: 3

№ 12, 2019

S. GritsenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the AES of Ukraine, Professor of logistics department, National Aviation University, Kyiv, UkraineL. KovalPhD in Economics,Associate Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

DEVELOPMENT OF INVESTMENT MARKETING POTENTIAL OF DIVERSIFIED ENTERPRISES IN UKRAINE

С. І. Гриценкод. е. н., професор, Академік АЕН України, професор кафедри логістики, Національний авіаційний університет, Київ, УкраїнаЛ. А. Ковальк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

№ 2, 2020

І. А. Дем’янчукк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів,Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. РівнеЛ. А. Ковальк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. РівнеН. В. Ліщукк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. РівнеС. В. Козакк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

I. DemianchukPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, RivneL. KovalPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, RivneN. LishchukPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, RivneS. KozakPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

THE ESSENCE OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN TAX POLICY IMPLEMENTATION OF UKRAINE

№ 2, 2015

Л. А. Ковальк. е. н., завідувач кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ

L. A. Koval'k. e. n., Head of the Department of economy and finances International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

FEATURES OF DEVELOPMENT OF LABOR RELATIONS IN MODERN TERMS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"