Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Л. І. Губанова

Found documents: 2

№ 2, 2018

Л. І. Губановак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяІ. В. Шварцк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяО. В. Безсмертнак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

L. I. HubanovaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical UniversityI. V. ShvartsPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical UniversityО. V. BezsmertnaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES

№ 4, 2014

Л. І. Губановак. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВОСТІ: СУТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

L. I. GubanovaPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Finances, Vinnytsia Institute Trade and Economic of KNUTE, Vinnytsya

ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"