Українською | English

BACKMAIN

You searched for: К. І. Дімітрашко

Found documents: 1

№ 10, 2014

Е. М. Забарнад. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університетК. І. Дімітрашкомагістр, Одеський національний політехнічний університет

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

E. ZabarnaDoctor of Sciences (Economics), professor, Head of Department of Economic Systems and Management of innovation development, Odessa National Polytechnic UniversityK. Dimitrashkomagister, Odessa National Polytechnic University

DEVELOPMENT STRATEGY OF INNOVATION SECTOR ENTERPRISES IN THE REGION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"