Українською | English

BACKMAIN

You searched for: З. П. Бараник

Found documents: 1

№ 6, 2014

З. П. Бараникдоктор економічних наук, профессор, заступник завідуючого кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»І. О. Романенкоаспірант кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Zoya BaranykPhD, Professor, Deputy Chief of the Statistics Chair Kyiv National University of Economics by Vadim HetmanIrina RomanenkoPostgraduate, Statistics Chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

MIGRATION AS AN OBJECT OF STATISTICAL ANALYSIS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"