Українською | English

BACKMAIN

You searched for: В. М. Черба

Found documents: 1

№ 5, 2016

В. М. Чербаканд. наук з держуправління, доцент кафедри економічної теорії, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськІ. Ю. Ромашкостудентка гр. УП-14-1, спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

V. M. CherbaPh.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory,  University of Customs and Finance, DnipropetrovskІ. Yu. RomashkoStudent of УП-14-1 group, majoring in Human Resources and Labor Economics, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

GENDER INEQUALITY ON THE LABOR MARKET IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"