Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Г. Грановська

Знайдено документів: 2

№ 12, 2019

Ю. Є. Кириловд. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. ХерсонВ. Г. Грановськад. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Yu. KyrylovDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, KhersonV. HranovskaDoctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

COMPLEX ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KHERSON REGION AND JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF ITS INCREASE

№ 11, 2016

В. Г. Грановськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ГЕОМАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Victoriya HranovskaAssistant professor, SHEE «Kherson State Agricultural University»

GEOMARKETING AS COMPONENT OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"