Українською | English

BACKMAIN

You searched for: В. В. Волошина

Found documents: 2

№ 10, 2019

В. В. Волошина-Сідейкандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ

V. V. Voloshina-SideyPhD in Economic sciences, Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, Mykolaiv National University of V. Sukhomlynsky, Mykolaiv

FORMATION OF MECHANISMS OF CORRELATION OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF OPERATING EXPENSES USING THE BUDGETING TECHNIQUE

№ 11, 2014

Т. А. Буровад. е. н., професор кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. МиколаївВ. В. Волошинавикладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ , НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Т. A. Burovathe Dr. of Economics, the Professor of Accounting and Economic Analysis, Mykolaiv National University V. Sukhomlynsky, MykolaivV. V. VoloshinаLecturer, Department of Accounting and Economic Analysis, Mykolaiv National University of Nicholas V. Sukhomlynsky, Mykolaiv

THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL RECEIVABLE: THE PROBLEM AREAS OF IMPROVEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"