Українською | English

BACKMAIN

You searched for: В. Є. Хаустова

Found documents: 1

№ 4, 2015

В. Є. Хаустовак. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В КРАЇНАХ МИТНОГО СОЮЗУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

V. Ye. KhaustovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Profes­sor, Senior Research Fellow, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

STATE SUPPORT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF THE CUSTOMS UNION: LEGAL FRAMEWORK

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"