Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Б. М. Марков

Found documents: 2

№ 3, 2014

Б. М. Марковаспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МЕЖІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ

B. М. Markova graduate student of Dnepropetrovsk of Alfred Nobel University

ANTITRUST REGULATION : INTERNATIONAL EXPERIENCE SCOPE AND ITS ADAPTATION TO REALITY OF UKRAINE

Б. М. Марковаспирант Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ : ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРЕДЕЛЫ ЕГО АДАПТАЦИИ К РЕАЛИЙ УКРАИНЫ

№ 9, 2012

Б. М. Марковздобувач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"