Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. І. Машко

Знайдено документів: 2

№ 11, 2016

О. А. Горлачукк. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. А. Горлачукк. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. І. Машкок. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

O. A. GorlachukPhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilM. A. GorlachukPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilA. I. MashkoPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

CONCEPTUAL DETERMINANTS OF MARKET MECHANISM OF THE REGIONAL PRICE FORMATION ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

№ 6, 2014

О. Л. Шашкевичк. е. н., доцент, декан факультету «Обліку і аудиту», Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. І. Машкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

O. L. ShashkevychPh.D. in Economics, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Ternopil National Economy University, TernopilA. I. MashkoPh.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, Ternopil

CONCEPTUALIZATION OF FINANCIAL RESOURCES AS AN OBJECT OF FINANCIAL AUDIT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"